tel: +381 18 512 076 | fax: +381 18 512 077|office@nitechnoclima.com

TCB(B/T)x2

Cilindrični aksijalni ventilatori (6.900-18.200 m3/h)

Kategorija: Oznaka:
Cilindrični aksijalni ventilatori, tretirani protiv korozije “kataforesis” osnovom i završnom poliester bojom, opremljen sa 2 motora u kontrarotaciji i 2 aluminijumska ventilaciona kola koja su komplementna, monofazni (TCBBx2) ili trofazni motor (TCBTx2), IP65, klasa F, sa termičkom zaštitom, i priključnom kutijom.

Radne krive
Teh. crtež
Cenovnik