tel: +381 18 512 076 | fax: +381 18 512 077|office@nitechnoclima.com

TTT-N

Cilindrični aksijalni ventilatori (5.400-32.000 m3/h)

Kategorija: Oznaka:
Cilindrični aksijalni ventilatori, za prenos vazduha do 120ºC kontinualno, sa otvorom na kućištu sa leve i desne strane koje omogućava inspekciju, ventilaciono kolo zaštićeno epoksi bojom, dinamički balansirano, trofazni motor, IP55, klasa F, sa kugličnim ležajevima sa malim stepenom trenja.

Radne krive
Teh. crtež
Cenovnik