tel: +381 18 512 076 | fax: +381 18 512 077|office@nitechnoclima.com

Rashladni ventilatori

Cilindrični oscilujući aksijalni ventilatori (760-10.362 m3/h)

Prenosni ventilatori posebno dizanirani za pomeranje velike količine vazduha. Tretirani zaštitom protiv korozije nanosom epoksi boje, metalno ventilaciono kolo prečnika 450mm, dinamički izbalansirano i monofazni motor 230V-50Hz sa termičkom zaštitom i sa 2/3 brzinskom regulacijom. Mlaz vazduha može da se podešava po horizontalnoj osi, a kod modela TURBO 451 CN i po vertikalnoj. Ventilator METEOR EC ima pored varijante za opštu ventilaciju i mogućnost zagrevanja vazduha.

Katalog
Cenovnik